Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 đội ngũ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, nguồn cội và nhận mặt các bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn đạt "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo Đó, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đầu tiên là phai nhạt lý tưởng bí quyết mạng; nghiêng ngả, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa phố hội; hồ nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

mô tả về suy thoái đạo đức, lối sống thể hiện ở các nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo dọn dẹp tư nhân, không để ý tới lợi ích tập thể; ghen ghét, đố kỵ, phân bì, suy bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, hà lạm, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận diện là biểu thị suy thoái đạo đức, lối sống.

miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong chậm tiến độ mang việc đòi thực hành "đa nguyên, đa đảng"; phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

với 1 trong các tiêu chí "củng cố niềm tin của quần chúng đối mang Đảng", và ý kiến "nhìn thẳng vào sự thực, đề cập rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật", quyết nghị đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, giải pháp các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức Đảng cần tập hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, mang hiệu quả.

1 là,về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cấp thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng thông minh và lớn mạnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các cấp uỷ, doanh nghiệp Đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người sở hữu chức, sở hữu quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và bổn phận tập thể, tư nhân trong từng thời kỳ giải quyết công tác và sở hữu chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ khiến việc kém hiệu quả, ko hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm tốt mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

các ngành uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp luật về điều hành, điều hành bảo đảm công khai, sáng tỏ, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá đơn vị nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn vốn, nhà băng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...

nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công việc kiểm soát an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc công ty thực hiện những nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không đáp ứng hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hiện có hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc lâm thời đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc có tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, coi xét tư cách đảng viên và hài hòa có các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc mang tín hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của quần chúng. # và chiến trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phố hội. các ngành uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phố hội của chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - thị trấn hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - phường hội và quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, vun đắp chính quyền.

tăng cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trường Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phố hội, của dân chúng, tin báo và công luận trong đương đầu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện nghiêm trang, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra. Trước mắt, tập kết khắc phục kịp thời, dứt điểm những trở ngại giận dữ của nhân dân...

Toàn văn: quyết nghị Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường vun đắp, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên tư vấn, bề ngoài, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung ứng hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới cầu môn và những phụ kiện sân bóng khác!

giải đáp chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ con đường tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ con đường tới văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét